khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

FIX IT - อาสา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

18 มิ.ย. 2022 11:15:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 55
18 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแข้  ท่านธนกฤช จิริวิภากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  ดร.ไพบูลย์  มีศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพศรีสะเกษ  นายสรศักดิ์&n...

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

18 พ.ค. 2022 14:01:04 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 64
***องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นำโดย นายสรศักดิ์  แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการส...

ไหว้เจดีย์วัดบ้านโนนกลาง

18 เม.ย. 2022 14:58:41 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 36
14 เมษายน 2565  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแข้  นำโดย นายสรศักดิ์  แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานไหว้เจดีย์วัดบ้านโนนกลาง ตำบลแข้ อำเภออุทุม...

มอบถุงยังชีพ ผู้กักตัวเสี่ยงสูง

17 มี.ค. 2022 09:05:54 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 83
วันที่ 16 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นำโดย นายสรศักดิ์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นายปวรวิช ชุ่มดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นายนัธทวัฒน์ สมใจ รองปลัดองค์การบริหารส...

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ

24 ก.พ. 2022 07:17:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 51
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสรศักดิ์  แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้  ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ ประจำปีงบประม...

กำจัดวัชพืชบริเวณฝายอำเภอและห้วยซัน

10 ก.พ. 2022 04:14:46 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 63
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ดำเนินการกำจัดวัชพืช...

Swabกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนบ้านโนนกลาง

10 ก.พ. 2022 03:53:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 117
8 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วม ออกปฏิบัติการเ...
To Top ↑