khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

Big Cleaning Day (กิจกรรมกำจัดวัชพืช)

19 ต.ค. 2023 15:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 77
Big Cleaning Day (กิจกรรมกำจัดวัชพืช) องค์การบริหารส่วนตำบลแข้

องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ เปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

29 ธ.ค. 2022 12:24:14 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 173
29 ธันวาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ เปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566...

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565

27 ธ.ค. 2022 11:39:16 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 158
วันจันทร์ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 นางมณีรัตน์  แก้วแสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็...

วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

25 ต.ค. 2022 11:22:55 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 218
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นำโดย นายสรศักดิ์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่อ...

องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ขอขอบคุณ

7 ต.ค. 2022 10:47:29 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 173
องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ขอขอบคุณ นายศราวุธ  ทรงโฉม  นายอำเภออุทุมพรพิสัย  ปลัดอำเภออุทุมพรพิสัย , นายสมพงษ์  จิริวิภากรณ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำแพง  นายชัยณรงค์&nb...

มอบถุงยังชีพพระราชทาน

6 ต.ค. 2022 11:03:24 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 187
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายศราวุธ  ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เดินทางมามอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ประชาชนในเขตตำบลแข้ ที่ประสบอุทุกภัย จำนวน 20 ชุด และได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชี...

กำจัดผักตบชวากิ่งไม้ที่ลอยมาติดสะพานข้ามห้วยซัน

6 ต.ค. 2022 10:46:38 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 137
5 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนบ้านแข้ หมู่ที่ 1 บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 6 ดำเนินการกำจัดผักตบชวา กิ่งไม้ ที่ลอยมาติดสะพานข้ามห้วยซันทำให้น้ำไหลไม่สะดวก...

FIX IT - อาสา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

18 มิ.ย. 2022 11:15:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 207
18 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแข้  ท่านธนกฤช จิริวิภากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  ดร.ไพบูลย์  มีศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพศรีสะเกษ  นายสรศักดิ์&n...

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

18 พ.ค. 2022 14:01:04 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 235
***องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นำโดย นายสรศักดิ์  แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการส...

ไหว้เจดีย์วัดบ้านโนนกลาง

18 เม.ย. 2022 14:58:41 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 179
14 เมษายน 2565  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแข้  นำโดย นายสรศักดิ์  แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานไหว้เจดีย์วัดบ้านโนนกลาง ตำบลแข้ อำเภออุทุม...

มอบถุงยังชีพ ผู้กักตัวเสี่ยงสูง

17 มี.ค. 2022 09:05:54 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 227
วันที่ 16 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นำโดย นายสรศักดิ์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นายปวรวิช ชุ่มดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นายนัธทวัฒน์ สมใจ รองปลัดองค์การบริหารส...

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ

24 ก.พ. 2022 07:17:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 191
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสรศักดิ์  แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้  ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ ประจำปีงบประม...

กำจัดวัชพืชบริเวณฝายอำเภอและห้วยซัน

10 ก.พ. 2022 04:14:46 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 198
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ดำเนินการกำจัดวัชพืช...

Swabกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนบ้านโนนกลาง

10 ก.พ. 2022 03:53:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 250
8 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วม ออกปฏิบัติการเ...
To Top ↑