khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

Swabกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนบ้านโนนกลาง

10 ก.พ. 2022 03:53:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 117

8 มกราคม 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำท่วม ออกปฏิบัติการเชิงรุกออกตรวจเชื้อโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านโนนกลาง โดยมีกลุ่มเสี่ยงในพื่นที่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามารับการตรวจ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติมา ณ โอกาศนี้ด้วย

To Top ↑