[email protected]

เบอร์โทร 045-826-233

ท่านสามารถแจ้งการทุจริต ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลแข้
  3. ทางโทรศัพท์ 045-826-233 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. )
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแข้ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

 

 

To Top ↑