[email protected]

เบอร์โทร 045-826-233

ปรับปรุงล่าสุด 28 ก.พ. 2021 12:00:11 738

 

สภาพทางสังคม
การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง
ศูนย์การเรียนตามอัธยาศัย 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน /ห้องสมุดประชาชน 9 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์ 7 แห่ง
ศาลเจ้าปู่ตา 1 แห่ง


สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง - แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง
สถานีดับเพลิง - แห่ง
To Top ↑