[email protected]

เบอร์โทร 045-826-233

ปรับปรุงล่าสุด 28 ก.พ. 2021 11:58:44 1,103

 

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้

หมู่ที่ 1 ตำบลแข้  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 33120   

เบอร์โทร  045826233  E-mail - [email protected] 

ที่ตั้ง
        ตำบลแข้ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ อำเภออุทุมพรพิสัย อยู่ห่าง
อำเภออุทุมรพพิสัยประมาณ 8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ จดตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ จดตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก จดตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก จดตำบลกำแพง ,ก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

เนื้อที่
       ตำบลแข้ มีเนื้อที่ 15,023 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 9,400 ไร่

ภูมิประเทศ
       ตำบลแข้ เป็นพื้นที่ราบสลับกับที่ดอน และป่าไม้เบญจพรรณเหมาะสำหรับทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมมีลำน้ำที่สำคัญ
ได้แก่ ลำห้วยสำราญ และลำห้วยซัน

                  แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแข้

To Top ↑