[email protected]

เบอร์โทร 045-826-233

องค์การบริหารส่วนตำบลแข้
หมู่ที่1 ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
045-826-233
E-Mail: [email protected]
นายสรศักดิ์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ โทร.098-102-7904
นายปวรวิทย์ ชุ่มดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ โทร.098-171-3466
นางเสาวณีย์ สุดเทวา เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ โทร. 081-910-8917
นายนัธทวัฒน์ สมใจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ โทร.095-617-9882

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

To Top ↑