khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2566

19 ม.ค. 2023 10:27:51 Integrity and Transparency Assessment (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 205
  ข้อ  ข้อมูล  แหล่งข้อมูล URL  ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร...

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565

19 ม.ค. 2022 15:31:26 Integrity and Transparency Assessment (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 318
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน     O2 ข้อมูลผู้บริหาร...

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2564

10 ธ.ค. 2020 09:00:00 Integrity and Transparency Assessment (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 511
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ O2 ข้อม...
To Top ↑