khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

มอบถุงยังชีพ ผู้กักตัวเสี่ยงสูง

17 มี.ค. 2022 09:05:54 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 83

วันที่ 16 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแข้

นำโดย นายสรศักดิ์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นายปวรวิช ชุ่มดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นายนัธทวัฒน์ สมใจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นางมณีรัตน์ แก้วแสน ประธานสภาฯ อบต.แข้ นางเสาวนีย์ สุดเทวา เลขานุการนายกฯ คณะผู้บริหาร และพนง.อบต.แข้ ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพ "ชุดปันสุข" แก่ผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง ที่เราต้องดูแลในพื้นที่ ฝากย้ำเตือนพี่น้องชุมชนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเคร่งครัด

To Top ↑