khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

29 ธ.ค. 2022 12:24:14 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 173

29 ธันวาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ เปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566

โดยมี นายสรศักดิ์   แก้วแสน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดบริการประชาชน และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกท่าน ที่เข้าร่วมเปิดจุดบริการประชาชนในครั้งนี้

To Top ↑