khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

ไหว้เจดีย์วัดบ้านโนนกลาง

18 เม.ย. 2022 14:58:41 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 37

14 เมษายน 2565  เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลแข้  นำโดย นายสรศักดิ์  แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานไหว้เจดีย์วัดบ้านโนนกลาง ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

To Top ↑