[email protected]

เบอร์โทร 045-826-233

25 ต.ค. 2022 11:22:55 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 351

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นำโดย นายสรศักดิ์ แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย

ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆภายในอำเภอ โดยมี นายศราวุธ  ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในพิธีTo Top ↑