khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก Para Asphaltic รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.40-003 สายบ้านน้ำท่วม หมู่ที่ 3 ไปบ้านอะลางหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 เม.ย. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 120

 

To Top ↑