khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.40-007 สายบ้านน้ำท่วม หมู่ที่ 3 ไปบ้านนาส่อง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 เม.ย. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 99

To Top ↑