khae_k@hotmail.com

เบอร์โทร 045-826-233

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
 • ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2566
 • นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)
 • ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • กำหนดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ เปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
 • ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565
 • อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
                       ข่าวสาร อบต.แข้
   

  ข่าวสาร

  กำหนดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  9 ม.ค. 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 34
  องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ กำหนดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สนามโรงเรียนบ้านแข้  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กๆหรื...

  มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  5 ต.ค. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ 61
  วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565  นายสรศักดิ์  แก้วแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ พร้อมด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ เลขานุการนายกฯ สมาชิก อบต.แข้  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต...

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 160 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  แสดง 1 ถึง 5 จาก 43 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  1แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  กค.มท 0803.3/ว43231/01/256631/01/2566
  2ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
  กพส.มท 0810.7/ว39330/01/256631/01/2566
  3ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว73630/01/256631/01/2566
  4ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
  [เอกสาร word]
  กค.มท 0803.3/ว41531/01/256631/01/2566
  5การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ
  [เอกสาร word]
  กพส.มท 0810.6/ว41631/01/256631/01/2566

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  ลิงก์ที่น่าสนใจ

  To Top ↑